Tiệc Liên Hoan Tổng Kết Năm 2019 Và Định Hướng Phát Triển Kinh Doanh Năm 2020 - Tâm Dược

Vừa qua, thứ bảy ngày 22.02.2020 Tâm Dược Group đã có buổi tiệc liên hoan Tổng kết năm 2019 và định hướng phát triển kinh doanh 2020. Anh chị em hãy cùng nhau nỗ lực, phất đấu, sát vai nhau để thực hiện tốt những kế hoạch, định hướng phát triển đã đề ra nhé!

Hãy cùng Tâm Dược Group điểm lại những hình ảnh đáng nhớ trong buổi tiệc tối vừa qua.